Loading...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ
Chủ Đầu Tư                : CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ
Địa điểm dự án           : P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Công suất                   : Q = 250m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng   : Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải phát sinh từ bệnh viện
Phạm vi công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH
Chủ Đầu Tư                : CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ
Địa điểm dự án           : P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Công suất                   : Q = 250m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng   : Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải phát sinh từ bệnh viện
Phạm vi công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU CẦN THƠ