Loading...

CÔNG NGHỆ

 

CÔNG NGHỆ MÀNG MBR

[Contact us for a price]
   

CÔNG NGHỆ MÀNG UF

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ MÀNG RO

[Contact us for a price]
 
 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ AO-MBR

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ AAO-MBR

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ AO-MBBR

[Contact us for a price]
 
 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ AAO-MBBR

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

[Contact us for a price]
 
 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUNG CƯ

[Contact us for a price]
 
 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÒA NHÀ

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DU LỊCH

[Contact us for a price]
   

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ

[Contact us for a price]