Loading...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM
Chủ Đầu Tư                : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HAI THÀNH
Địa điểm dự án           : Ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, H. Cần Giuộc, Long An
Công suất                   : Q = 1000m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng   : Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải phát sinh từ các nhà máy trong khu công nghiệp.
Phạm vi công việc     : Thiết kế và thi công cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI HÓA CHẤT LG VINA

XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ UNITEK ENTERPRISE

XỬ LÝ NƯỚC THẢI HÓA CHẤT UIC VIỆT NAM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY Ô TÔ SAN YANG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SA ĐÉC